Koleje Mazowieckie

45WE-012
94 51 2 140 622-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 623-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 624-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 625-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 626-4    PL-KMKOL

45WE-012 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.11.2015NEWAG NS