Koleje Mazowieckie

45WE-008
94 51 2 140 602-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 603-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 604-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 605-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 606-6    PL-KMKOL

45WE-008 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.08.2015NEWAG NS