Koleje Mazowieckie

45WE-005
94 51 2 140 587-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 588-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 589-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 590-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 591-0    PL-KMKOL

45WE-005 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.06.2015NEWAG NS