Koleje Mazowieckie

45WE-002
94 51 2 140 572-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 573-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 574-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 575-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 576-1    PL-KMKOL

45WE-002 / 2015
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.05.2015NEWAG NS