Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN99-004
94 51 2 130 325-5    PL-KMAL
94 51 2 130 326-3    PL-KMAL

41WE-004 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.06.03.2015PESA Bydgoszcz