Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN99-003
94 51 2 130 323-0    PL-KMAL
94 51 2 130 324-8    PL-KMAL

41WE-003 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.02.2015PESA Bydgoszcz