Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN99-002
94 51 2 130 321-4    PL-KMAL
94 51 2 130 322-2    PL-KMAL

41WE-002 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.06.01.2015PESA Bydgoszcz