Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN99-001
94 51 2 130 319-8    PL-KMAL
94 51 2 130 320-6    PL-KMAL

41WE-001 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.12.2014PESA Bydgoszcz