Urz±d Marszałkowski Województwa ¦więtokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział ¦więtokrzyski z siedzib± w Kielcach

EN64-009
94 51 2 130 336-2    PL-PREG
94 51 2 130 337-0    PL-PREG
94 51 2 130 338-8    PL-PREG

40WE-009 / 2016
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.05.2016PESA Bydgoszcz