Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN64-008
94 51 2 130 316-4    PL-PREG
94 51 2 130 317-2    PL-PREG
94 51 2 130 318-0    PL-PREG

40WE-008 / 2015
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.01.2015PESA Bydgoszcz