Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN64-007
94 51 2 130 313-1    PL-KMAL
94 51 2 130 314-9    PL-KMAL
94 51 2 130 315-6    PL-KMAL

40WE-007 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.12.2014PESA Bydgoszcz