Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN64-006
94 51 2 130 310-7    PL-KMAL
94 51 2 130 311-5    PL-KMAL
94 51 2 130 312-3    PL-KMAL

40WE-006 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.2014PESA Bydgoszcz