Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN64-005
94 51 2 130 330-5    PL-PREG
94 51 2 130 331-3    PL-PREG
94 51 2 130 332-1    PL-PREG

40WE-005 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.11.2014PESA Bydgoszcz