Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN64-004
94 51 2 130 307-3    PL-KMAL
94 51 2 130 308-1    PL-KMAL
94 51 2 130 309-9    PL-KMAL

40WE-004 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.11.2014PESA Bydgoszcz