Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN64-003
94 51 2 130 304-0    PL-PREG
94 51 2 130 305-7    PL-PREG
94 51 2 130 306-5    PL-PREG

40WE-003 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.10.2014PESA Bydgoszcz