Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN64-002
94 51 2 130 301-6    PL-PREG
94 51 2 130 302-4    PL-PREG
94 51 2 130 303-2    PL-PREG

40WE-002 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.10.2014PESA Bydgoszcz