Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN64-001
ex. EN64-007 / ex. 40WE-007 / ex. EN62-002
94 51 2 130 327-1    PL-PREG
94 51 2 130 328-9    PL-PREG
94 51 2 130 329-7    PL-PREG

40WE-001 / 2014
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.10.2014PESA Bydgoszcz