Łódzka Kolej Aglomeracyjna

36WEd-004
94 51 2 141 067-0    PL-LKA
94 51 2 141 069-6    PL-LKA
94 51 2 141 068-8    PL-LKA

36WEd-004 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.11.2018NEWAG NS