Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN63A-049 / 36WEa-049
94 51 2 141 018-3    PL-PREG
94 51 2 141 020-9    PL-PREG
94 51 2 141 019-1    PL-PREG

36WEa-049 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.09.2018NEWAG NS