Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN63A-048
94 51 2 141 039-9    PL-PREG
94 51 2 141 040-7    PL-PREG
94 51 2 141 041-5    PL-PREG

36WEa-048 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.06.2018NEWAG NS