Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN63A-046
94 51 2 141 033-2    PL-PREG
94 51 2 141 034-0    PL-PREG
94 51 2 141 035-7    PL-PREG

36WEa-046 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.05.2018NEWAG NS