Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN63A-041
94 51 2 140 934-2    PL-PREG
94 51 2 140 935-9    PL-PREG
94 51 2 140 936-7    PL-PREG

36WEa-041 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.02.2018NEWAG NS