Urz±d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Zachodniopomorski z siedzib± w Szczecinie

EN63A-036
94 51 2 140 919-3    PL-PREG
94 51 2 140 920-1    PL-PREG
94 51 2 140 921-9    PL-PREG

36WEa-036 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.06.2017NEWAG NS