Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN63A-029 / 36WEa-029
94 51 2 140 694-2    PL-PREG
94 51 2 140 695-9    PL-PREG
94 51 2 140 696-7    PL-PREG

36WEa-029 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.12.2016NEWAG NS