Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN63A-028 / 36WEa-028
94 51 2 140 691-8    PL-PREG
94 51 2 140 692-6    PL-PREG
94 51 2 140 693-4    PL-PREG

36WEa-028 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.08.2016NEWAG NS