Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN63A-027 / 36WEa-027
94 51 2 140 688-4    PL-PREG
94 51 2 140 689-2    PL-PREG
94 51 2 140 690-0    PL-PREG

36WEa-027 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.08.2016NEWAG NS