Urz±d Marszałkowski Województwa Opolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Opolski z siedzib± w Opolu

EN63A-026 / 36WEa-026
94 51 2 140 700-7    PL-PREG
94 51 2 140 702-3    PL-PREG
94 51 2 140 701-5    PL-PREG

36WEa-026 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.06.2016NEWAG NS