Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach

EN63A-024 / 36WEa-024
94 51 2 140 554-8    PL-PREG
94 51 2 140 555-5    PL-PREG
94 51 2 140 556-3    PL-PREG

36WEa-024 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.04.2015NEWAG NS