Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach

36WEa-007
EN63A-007 / ex. EN64-007
94 51 2 140 484-8    PL-PREG
94 51 2 140 485-5    PL-PREG
94 51 2 140 486-3    PL-PREG

36WEa-007 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.08.2014NEWAG NS