Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie

36WEa-004
EN63A-004 / ex. EN64-004
94 51 2 140 505-0    PL-PREG
94 51 2 140 506-8    PL-PREG
94 51 2 140 507-6    PL-PREG

36WEa-004 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.09.2014NEWAG NS