Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie

36WEa-003
EN63A-003 / ex. EN64-003
94 51 2 140 502-7    PL-PREG
94 51 2 140 503-5    PL-PREG
94 51 2 140 504-3    PL-PREG

36WEa-003 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.09.2014NEWAG NS