Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie

36WEa-002
EN63A-002 / ex. EN64-002
94 51 2 140 499-6    PL-PREG
94 51 2 140 500-1    PL-PREG
94 51 2 140 501-9    PL-PREG

36WEa-002 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.09.2014NEWAG NS