Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie

36WEa-001
EN63A-001 / ex. EN64-001
94 51 2 140 496-2    PL-PREG
94 51 2 140 497-0    PL-PREG
94 51 2 140 498-8    PL-PREG

36WEa-001 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.09.2014NEWAG NS