SKM Warszawa

35WE-010   #508
94 51 2 160 127-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 128-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 129-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 130-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 131-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 132-8    PL-SKMWA

35WE-010 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.04.2013NEWAG NS
P4/102.06.2017NEWAG NS