SKM Warszawa

35WE-009   #507
94 51 2 160 121-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 122-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 123-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 124-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 125-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 126-0    PL-SKMWA

35WE-009 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.02.2013NEWAG NS
P4/113.04.2017NEWAG NS