SKM Warszawa

35WE-008   #509
94 51 2 160 133-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 134-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 135-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 136-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 137-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 138-5    PL-SKMWA

35WE-008 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.07.2013NEWAG NS
P4/124.08.2017NEWAG NS