SKM Warszawa

35WE-006   #506
94 51 2 160 109-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 110-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 111-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 112-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 113-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 114-6    PL-SKMWA

35WE-006 / 2012
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.08.2012NEWAG NS
P4/116.08.2016NEWAG NS