SKM Warszawa

35WE-004   #504
94 51 2 160 097-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 098-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 099-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 100-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 101-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 102-1    PL-SKMWA

35WE-004 / 2012
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.07.2012NEWAG NS
P4/106.07.2016NEWAG NS