SKM Warszawa

35WE-003   #503
94 51 2 160 091-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 092-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 093-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 094-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 095-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 096-5    PL-SKMWA

35WE-003 / 2012
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.06.2012NEWAG NS
P4/128.07.2016NEWAG NS