SKM Warszawa

35WE-002   #502
94 51 2 160 085-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 086-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 087-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 088-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 089-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 090-8    PL-SKMWA

35WE-002 / 2012
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.06.2012NEWAG NS
P4/113.05.2016NEWAG NS