SKM Warszawa

35WE-001   #501
94 51 2 160 079-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 080-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 081-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 082-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 083-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 084-1    PL-SKMWA

35WE-001 / 2012
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.06.2012NEWAG NS
P4/114.06.2016NEWAG NS