PKP SKM Trójmiasto

31WE-028
94 51 2 140 676-9    PL-SKMT
94 51 2 140 677-7    PL-SKMT
94 51 2 140 678-5    PL-SKMT
94 51 2 140 679-3    PL-SKMT

31WE-028 / 2016
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.03.2016NEWAG NS