Koleje Dolnośląskie

31WE-005
94 51 2 140 303-0    PL-KD
94 51 2 140 304-8    PL-KD
94 51 2 140 305-5    PL-KD
94 51 2 140 306-3    PL-KD

31WE-005 / 2013
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.05.2013NEWAG NS