SKM Warszawa

27WE-013   #413
94 51 2 160 073-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 074-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 075-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 076-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 077-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 078-3    PL-SKMWA

27WE-013 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/109.03.2017PESA Bydgoszcz