SKM Warszawa

27WE-012   #412
94 51 2 160 067-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 068-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 069-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 070-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 071-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 072-6    PL-SKMWA

27WE-012 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/123.02.2017PESA Bydgoszcz