SKM Warszawa

27WE-011   #411
94 51 2 160 061-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 062-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 063-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 064-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 065-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 066-8    PL-SKMWA

27WE-011 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/126.01.2017PESA Bydgoszcz