SKM Warszawa

27WE-010   #410
94 51 2 160 055-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 056-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 057-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 058-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 059-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 060-1    PL-SKMWA

27WE-010 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/106.02.2017PESA Bydgoszcz