SKM Warszawa

27WE-009   #409
94 51 2 160 141-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 050-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 051-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 052-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 139-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 140-1    PL-SKMWA

27WE-009 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/105.01.2017PESA Bydgoszcz