SKM Warszawa

27WE-008   408
94 51 2 160 043-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 044-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 045-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 046-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 047-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 048-6    PL-SKMWA

27WE-008 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/130.11.2016PESA Bydgoszcz