SKM Warszawa

27WE-007   407
94 51 2 160 037-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 038-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 039-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 040-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 041-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 042-9    PL-SKMWA

27WE-007 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/121.04.2016PESA Bydgoszcz